کاربران محترم

چنانچه تمایل به ارتباط با انتشارات سروش دارید می توانید از روش های زیر استفاده نمایید.

آدرس: خیابان شهید استاد مطهری، نبش خیابان شهید دکتر مفتح، ساختمان سروش

تلفنخانه: ۸ - ۸۸۳۰۹۰۵۱

روابط عمومی: ۸۸۳۰۰۰۰۲

شماره نمابر: ۸۸۳۴۵۴۸۸

آدرس پست الکترونیک:  

info@soroushpublishingco.ir

soroushpublishingco@gmail.com

اگر مایل به ارسال اثر به انتشارات سروش هستید فرم پیشنهاد اثر و درصورت تمایل به اشتراک نشریات سروش فرم اشتراک زیر را تکمیل و به نشانی دفترمرکزی انتشارات ارسال نمائید.

دانلود فرم پیشنهاد اثر

دانلود فرم اشتراک نشریات

ارتباط مستقیم با سروش
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
پست الکترونيک:
موضوع:
متن تماس :